Kava

Kava pdf-failina

23.-24. november 2017, Tartu Ülikool
Neljapäev, 23. november
Jakobi 2-438
10.00 – 10.15 Jane Klavan, Ann Veismann, Piret Piiroja Avasõnad
10.15 – 11.05 Martin Ehala “Metrolingvistika olemus ja selle kriitiline analüüs” (videoettekanne)
11.05 – 11.20 Kohvipaus
11.20 – 11.45 Haldur Õim “Teoreetiline keeleteadus ja kvantitatiivsed meetodid.”
11.45 – 12.10 Ene Vainik “Kas inimnäoline keeleteadus on võimalik?”
12.10 – 12.35 Marge Käsper “Unistus “Automaatsest Diskursuseanalüüsist” ja selle alternatiive võrdlemiseks prantsuse keele kontekstist”
12.35 – 13.00 Merike Jürna “Empiiriline vajadusanalüüs paralleelkeelsuspoliitika taustal Kopenhaageni Ülikooli näitel”
13.00 – 14.05 Lõuna
14.05 – 14.30 Mare Kitsnik “Õppijakeelekorpus – kas imevahend eesti keele kui teise keele õppe arendamiseks?”
14.30 – 14.55 Pille Eslon, Kais Allkivi, Jekaterina Trainis “Mis saab teooriast? Mõtteid lingvistilise klasteranalüüsi näitel”
14.55 – 15.20 Aimi Pikksaar “Introspektsioon, katsed ja mitmemõõtmeline statistika polüseemia uurimisel”
15.20 – 15.45 Kristi Lõuk “Inimuuringutest ja eetikakomiteest”
Doktorantide sessioon “Minu teooria ja minu meetod — valikud ja väljakutsed”
Jakobi 2-103
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.15 Anton Malmi “Vene emakeelega keelejuhtide eesti keele produktsioon ja taju”
16.15 – 16.30 Olga Loitšenko “Värvinimede uurimise meetodite positiivsed ja negatiivsed piirangud kakskeelsete uurimisel”
16.30. – 16.45 Maria Reile “Üks katse, mitu teooriat – mida valida?”
16.45 – 17.00 Arutelu
17.00 – 17.15 Helen Hint “Pronoomenid ja teooriad. Arukas teadlane lepitab lepitamatud.”
17.15 – 17.30 Andra Rumm “Vestlusanalüüs – võimalused ja väljakutsed”
17.30 – 17.45 Merli Kirsimäe “Suulise inglise keele paralleelsete korpuste loomine ning analüüs kontekstipõhiselt”
17.45 – 18.00 Anu Kalda “Konteksti roll tajusõnadega seotud metafooride tõlkimisel”
18.00 – 18.30 Arutelu
Reede, 24. november
Jakobi 2-428
9.30 – 10.30 Virve-Anneli Vihman “Mida saavad lapsed meile öelda teooria kohta?”
10.30 – 10.45 Kohvipaus
10.45 – 11.10 Mari Uusküla “Loetelukatse ja nimeandmiskatse psühholingvistika meetodina – rõõmud, mured ja piirangud”
11.10 – 11.35 Arvi Tavast “Kvantitatiivse leksikaalse ressursi andmemudel: kompromiss soovide ja võimaluste vahel”
11.35 – 12.00 Mari Kruse “Keeltevahelise transferentsi empiirilise uurimise võimalustest kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega”
12.00 – 12.25 Heikki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek “Kasutussagedus keelesüsteemi defineeriva tunnusena”
12.25 – 13.30 Lõuna
13.30 – 13.55 Eva Liina Asu-Garcia ja Pärtel Lippus “Kvantitatiivsus foneetikas – kas saame rääkida pöördest?”
13.55 – 14.20 Peeter Tinits “Replikatsioonikriisist ja selle mõjust teadusele väikses kogukonnas”
14.20 – 14.45 Mari Aigro “Teooria kaitseks”
14.45 – 15.10 Jane Klavan “Kognitiivne keeleteadus arvude rägastikus”
15.10 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 16.30 Liina Lindström “Kvantitatiivne dialektoloogia ja keelekontaktid”
16.30 – 16.45 Konverentsi lõpetamine

 

hor_est

Konverentsisari aastast 2001